Pakketvoorwaarden Veiling

Upfront Guaranteed

Op deze veilingsite plaatsen we wekelijks kavels waar je op kunt bieden. Elk kavel bevat een pakket van een aantal GRP’s, dat in een bepaalde periode wordt ingezet. De prijs is vastgesteld op basis van een TV-spot van 30 seconden en doelgroep 25-54 jaar. Wat dit betekent voor jouw doelgroep en spotlengte kun je makkelijk berekenen met de Rekentool op de site. De veiling werkt bij afslag, wat betekent dat het bedrag dagelijks wordt verlaagd, tot het wordt verkocht. 

 • Het aanbod van de pakketten gebeurt via een veiling op afslag.
 • Je kan bieden via een Koop nu-bod of door het plaatsen van een Buy Order.
 • De adverteerder die als eerste biedt, slaat de veiling gelijk af.
 • De adverteerder die de veiling heeft gewonnen ontvangt een e-mail ter bevestiging.
 • Na afslag geldt de regel dat voor een volgende veiling voor dezelfde periode en hetzelfde pakket de gehele productcategorie van de winnaar is uitgesloten. Dit geldt niet voor de Kids veilingpakketten.

Pakketvoorwaarden

 • De bestedingen tellen mee voor het commitment, maar staan los van de voorwaarden op de ‘tariefkaart’ en in het contract.
 • Bij onderscores door prognoseverschillen of programmawijzigingen wordt er afgerekend op behaalde GRP’s. Overscores worden niet in rekening gebracht.
 • Bij Upfront Guaranteed campagnes wordt het schema vast gezet en niet meer door RTL gewijzigd, m.u.v. wijzigingen op grond van programmering en prognoses. Optimalisatie van het uitzendschema bij onder- of overscores is mogelijk met de software van Media Buying Systems.
 • De over- en onderscores van het veilingpakket worden niet verrekend met andere pakketten.
 • Het percentage voorkeursposities zal per pakket worden vermeld in de omschrijving. Posities tellen niet mee in contractposities. De voorkeursposities worden op  1e, 2e, voorlaatste of laatste positie ingedeeld
 • Spotlengte is minimaal 20 seconden.
 • Meerlingspots zijn toegestaan tot een maximum van 3 spots.
 • De prijs van een veilingpakket is gebaseerd op 30 seconden en doelgroep 25-54 jaar.
 • Je betaalt uiteindelijk de GRP’s in de door jouw gewenste en gekozen doelgroep. Het te betalen bedrag kan je makkelijk berekenen met de Rekentool op de site en staat in je aanvraagbevestiging.
 • Marktindex en maandindex zijn niet van toepassing op de tarieven.
 • Voor Upfront Guaranteed campagnes geldt productexclusiviteit, m.u.v. de Kids veilingpakketten.
 • Voor de initiële indeling is een ruime selectieve blokselectie nodig (150%).
 • Upfront Guaranteed campagnes dienen tijdens de reguliere inkoopperiode van de maand bij RTL te worden aangevraagd. Bij een maandoverschrijdende periode dienen er twee aanvragen te worden gedaan.
 • Bij het indelen van de zendtijd hanteert RTL een producthiërarchie, een Upfront Guaranteed campagne wordt als eerste ingedeeld. Eventuele sponsoringafspraken kunnen wel voorrang hebben op dit product.
 • De looptijd van de campagne moet overeenkomen met de periode die wordt aangeboden in de veiling. Indien de aangevraagde blokselectie meer dan 3 dagen afwijkt kan er geen GRP- garantie worden geboden.
 • Bij de afslag en aanvraag dient het product te worden genoemd waarvoor wordt aangevraagd.

Veilingvoorwaarden

 • Opgave van de productcategorie is verplicht en kan niet worden gewijzigd.
 • De gekochte GRP’s moeten worden afgenomen, m.u.v. onderscores door prognoseverschillen of programmawijzigingen.
 • Het geplaatste Koop nu-bod en de Buy order kan niet meer worden ingetrokken.
 • Bij annulering zijn wij gerechtigd om 100% annuleringskosten plus 21% BTW in rekening te brengen.
 • Bij gelijke biedingen wint degene die het bod het eerste heeft ingesteld.
 • Het budget mag niet worden opgesplitst over meerdere producten/ branches/ adverteerders.

 

Op alle Upfront Guaranteed verkopen zijn verder de Algemene Voorwaarden Advertentieruimte en Brand Partnerships RTL (zie www.adverterenbijrtl.nl) van toepassing, tenzij hierboven uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

Zie voor de Algemene Voorwaarden Advertentieruimte en Brand Partnerships RTL de Algemene RTL Voorwaarden pagina onderaan